Posts Tagged ‘fotoreportáž’

Liblice 8. června 2013

root Posted in Historie,Tags: ,
0

Obrana zámku

Ti Švédové si snad nedají pokoj! 8. června 2013 se jejich vojska obořila na výstavný zámek v Liblicích nedaleko Mělníka, aby jej vyplenila, případně obrátila v trosky. Na volnou rekonstrukci jedné menší epizody Třicetileté války předem upozorňoval tento plakát:

Těžko říci, zda šlo jen o pozvánku ke shlédnutí zajímavé podívané, nebo včasné varování místním občanům. Kdysi byla věc celkem jasná: ať se poblíž objevila jakákoliv armáda (včetně vlastní), nic dobrého chudáky nečekalo. Během dlouhých válek vojáci zhrubli natolik, že krádeže, loupení, mučení, znásilňování i vraždění bezbranných nebyly pro ně nic zvláštního. Pokud tedy usedlíky někdo varoval, mohli popadnout svých pět švestek a co nejrychleji [ číst více ]

Červené Poříčí 3. a 4. srpna 2012

root Posted in Historie,Tags: ,
0

Červené Poříčí, ležící na řece Úhlavě mezi Přešticemi a Švihovem, je malou obcí. Může se však pochlubit renesančním zámkem, postaveným krátce před Třicetiletou válkou (1618 – 1648). Na jejím počátku, za stavovského povstání, se tehdejší majitel Mikuláš Šic z Drahenic postavil na stranu českých stavů proti vládnoucím Habsburkům. Krátce po porážce rebelie se osobně přesvědčil o pravdivosti poučky, že čůrat proti větru není zdravé – většina majetku, včetně místního panství s tehdy novým sídlem, mu byla za trest zkonfiskována. Samotný zámek však tentokrát posloužil jen coby kulisa bitvy o ležení císařského vojska, rozložené na rozsáhlém pozemku bývalé zahrady hned vedle.

K částečně opraveným [ číst více ]

Mníšek pod Brdy 5. července 2012

root Posted in Historie,Tags: ,
0

Dobývání zámku

Za Třicetileté války (1618 – 1648) se po zemích Koruny české nejednou potloukaly cizí
armády. Následkem dlouhých let zápolení katolíků s protestanty, rozšiřování infekčních
nemocí procházejícími vojsky a hladomorů v poničených oblastech klesl celkový počet lidí
v království o třetinu, u mužů dokonce o polovinu! Samotný boj se tehdy vedl ještě do
určité míry džentlmensky, zato chování válkou zdrsnělých, obvykle námezdních vojáků
k nemajetným zajatcům a hlavně k civilnímu obyvatelstvu se dalo nejslušněji označit jako
hanebné. Z tohoto hlediska vzato bylo často úplně jedno, která armáda krajem prošla –
vlastní nebo nepřátelská. Po obou zůstávala skoro stejná spoušť, zvlášť na venkově.
Věrně to vystihuje úsloví KUDY VOJSKO TÁHNE, TAM SEDM LET ANI TRÁVA [ číst více ]

Mansfeld před branami (Plzeň 6. a 7. dubna 2012)

root Posted in Nezařazené,Tags: , ,
0

Domovská základna Krvavého regimentu – Plzeň – celá staletí patřila k oporám katolické víry
v Čechách a konzervativní měšťané se nehodlali podílet na všelijakých rebeliích. Za důkaz pro
toto tvrzení lze považovat začátek Třicetileté války, kdy město zůstalo věrno legální vládě a teprve
po vytrvalém hrdinném odporu podlehlo stavovskému vojsku. I prohrát však lze se ctí a slávou,
proto není divu, že se známá válečná epizoda stala letos námětem hned několika různě pojatých
ukázek někdejších bojů. Samotný regiment, jakožto nejsilnější, dokonale vystrojená, vyzbrojená a
vycvičená jednotka na bojišti, musel bohužel stanout na vítězné straně. Kdyby tomu bylo jinak,
obránci určitě odolali jednomu z [ číst více ]

Strakonický hrad 6. srpna 2011

root Posted in Historie,Tags: ,
0

Krvavý regiment v boji

Strakonický hrad 6. srpna 2011

PŘEDEHRA

Alespoň částečnou představu, jak vypadal život ve středověkých městech a hradech i tehdejší válčení, mají veřejnosti přiblížit prázdninové akce, pořádané na strakonickém hradu. Jejich podivný název Rumpálování  budí zvědavost sám o sobě, o návštěvníky proto není nouze. Krátce před polednem je ovšem u pokladny celkem klid.

Za relativně lidové vstupné 120 Kč je možné prolézt téměř celý rozsáhlý hrad včetně muzea a věže, zhlédnout celodenní programy hned na dvou nádvořích, nakupovat či občerstvit se na dobovém trhu, stát se svědkem bitvy třicetileté války, ba dokonce použít (čisté!) WC. Výzdoba průchodu na hlavní nádvoří přitom nahání husí kůži všem hrdlořezům a pobertům.

Slušný občan se samozřejmě nemusí ničeho obávat, nanejvýše cen a pochybné kvality tovaru u místních [ číst více ]

Bitva na Bílé Hoře

root Posted in Historie,Tags: ,
0

Praha 17. září 2011

Trocha historie nikoho nezabije

Na Bílé Hoře
sedláček oře.
Má hezkou dceru,
dej mi ji Bože!
(lidová píseň)

17. září 2011 na Bílé Hoře u pražské obory s letohrádkem Hvězda žádný drnohryz nemakal. Na tamní zatravněné pláni se toho dne odehrála již tradiční rekonstrukce známé bitvy z počátku Třicetileté války (1618 – 1648), v níž si rakouský císař Ferdinand II. Habsburský s podporou vojsk Katolické ligy vyřídil účty s revoltujícími českými stavy. Bitva, ke které došlo 8. listopadu 1620, měla za bezprostřední následek neslavný útěk stavy zvoleného českého krále Fridricha Falckého, zvaného Zimní král (kvůli krátké době vlády). Sotva byl zpraven o výsledku střetnutí, kvapně opustil Prahu a ponechal své [ číst více ]