© 2005-2024 by Andy Staines and Steve Klasen

Follow us On Twitter


TinyMCE text editor vytvořilo Moxiecode Systems: Moxiecode

SPF Správce souborů založený na TinyBrowser podle Bryn Jones: Lunarvis
Highslide (Popup Okna) vytvořil Torstein Hønsi: HighSlide *
jQPrint podle eros: jQPrint
jQuery Autocomplete Dylan Verheul: jQuery plugins
jQuery Splitter Dave Methvin: Dave Methvin Consulting
Matematická Spamová Ochranaje založená na kódu od Michael Woehrer: Software Guide
Calendar Date Picker vytvořil TengYong Ng: Rain Forest Net
Admin výběr barvy Simon: Supersite Me
Image Uploader Andrew Valums: Ajax upload
Transformace zatrhávacího a přepínacího tlačítka: Stephane Caron
SPF označení používá nějaký kód a jednoduché nápady značek: Amaury Balmer
SPF RPX implementation uses code and ideas from RPX: Brian Ellin
Zvýrazněná syntaxe programového kódu: Samuel Williams
Popisy popup od Vertigo projektu: Vertigo Project
Blog Linking Post Extract based on code by Bas van Doren: Spare Pencil
Základní 'Silk' Icon Sadu vytvořil Mark James: fam fam fam


Děkuji všem lidem, kteří nám pomohli, podporovali nás, kódovali pro nás, navrhovali a pomáhali testovat tento plugin


* Please Note: The Highslide popup window routines can freely be used by non-commercial sites If you intend to use Simple:Press on a commercial site, a license must be purchased.


Toto fórum používá structure-green skin a default ikonky