Fotogalerie

Mansfeld 2017

9 Photos

Chotěšov 2010

I památky trpí, umírají a potřebují pomoc, investice, péči, léčbu. Letní bitva byla divadlem pro diváky s cílem něco vydělat pro chátrající klášter. Bavili jsme se scénou, která se mohla udát v roce 1633, zabojovali jsme si a pomohli jsme národní kulturní památce. Tam, kde selhává stát pomáhají nadšenci. Třeba i Krvavý regiment a vy, diváci.

Jen tak, pro informaci pár „životopisných“ dat o klášteru:

Ženský klášter byl založen mezi lety 12021210 blahoslaveným Hroznatou na žádost jeho sestry a přesunula se sem část sester premonstrátek z kláštera v Doksanech. Po smrti Přemysla Otakara II. v roce 1278 byl klášter i s kostelem v témž roce vypleněn. Po opravě byl kostel roku 1282 znovu vysvěcen.

Za vlády Karla IV. byl opraven konvent a klášter zažíval rozkvět – v jeho držení bylo například 56 vesnic a města Stod, Holýšov a Dobřany.
Na počátku husitských válek došlo k dalšímu poboření a vypálení kláštera. Následná obnova trvala až do roku 1490.
V období vrcholného baroka byla roku 1756 dokončena čtyřkřídlá budova konventu, zřejmě podle projektu Jakuba Augustona.
22. března 1782 císař Josef II. klášter zrušil. Řádové sestry dostaly rentu a musely se vystěhovat. Klášter i se svými majetky byl poté předán do správy náboženského fondu.
V roce 1822 koupil Chotěšov i s panstvím od náboženského fondu kníže Karel Alexander von Thurn und Taxis z Řezna.
Roku 1878 byla budova konventu pronajata sestrám salesiánkám vypovězeným z Porýní. Sestry obnovily klášterní komunitu a otevřely penzionát pro výchovu dívek.
V roce 1925 byl v rámci zákonů o pozemkové reformě majetek Thurn-Taxisům zkonfiskován a zůstaly jim jen klášterní budovy.
Za druhé světové války byl v klášteře zřízen ženský starobinec, který dostaly sestry na starost.
V roce 1950 připadl klášter armádě, která jej užívala až do roku 1973. V té době došlo k naprosté devastaci celého areálu kláštera. Část své základní vojenské služby si zde od roku 1961 odsloužil i písničkář Karel Kryl.

8 Photos

Bílá Hora 2010

Nikdy jste o ní neslyšeli ? Ale slyšeli, určitě jste o ní slyšeli a třeba o ní i ledacos víte. První bitva třicetileté války (1618-1648), bitva, která zažehla obrovský konflikt, který stál životy statisíců lidí v Evropě i v Novém Světě. Bitva, která ukončila česko-falckou etapu války, po ní následovala válka Dánská, Švédská, aby nakonec skončila švédsko-francouzskou válkou… Celkem třicet let běd a utrpení. Nakonec vše skončilo Vestfálským mírem zhruba tam, kde to začalo… Že vám třicetiletá válka nic neříká? Asi omyl… Pobělohorská doba, Bělohorský syndrom, staroměstská exekuce, podpatky, jména jako Švejda, Švéda, skandinávské geny v české populaci a jiné, to všechno spojuje jedno jediné – Třicetiletá válka. Tento konflikt převedl Evropu do baroka, defitivně překryl středověk, spálil dědictví humanismu a nechal za sebou renesanci. Dnes již nevnímáme utrpení, hlad, nemoci, smrt, bolest a žal, nevidíme je, necítíme je, vše již vyvanulo. Bráníme se falešnému romantizmu, falešným představám a idealizaci, připomínáme si reálné osudy, reálné děje na reálném místě. Praha – Bílá Hora, místo, kde se rozhodlo o osudu národa na léta dopředu, možná tam padl Váš prapraprapředek… Ještě Vám to nic neříká?

42 Photos

Helfenburg 2010

14 Photos

Bílá Hora 2009

4 Photos

Chotěšov 2009

7 Photos

Barokní slavnosti města Smečno 2015

Akce Města Smečno v zámeckém parku

117 Photos

Výcvik vojska dle Kaprála di Spavento

Zámek Mníšek pod Brdy 2015

112 Photos

Zanechte vzkaz